ELEKTROTEHNIĶA (ELEKTRIĶA) DARBA PAMATI

Aicinām enerģētikas jomas mācību programmā cilvēkus bez priekšzināšanām.

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:

- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Vienkāršu principiālo elektrotehnisko risinājumu projektēšana;
- Montāžas shēmas izstrādāšana, pēc principiālajām shēmām, darbiem elektroiekārtās;
- Elektroinstalācijas izbūvēšana
- Atslēdznieka darbu pamati;
- Elektromontāžas darbi ar rokas un elektroinstrumentiem;
- Elektriskie un citi mērījumi;
- Elektroiekārtu parametru iestatīšana un pārbaude;

Programmas ilgums:  3 mēneši

Programmas maksa: 159, - EUR mēnesī (3 maksājumi)

Dokumenti: apliecība par programmas apguvi un  starptautiskais sertifikāts LV/ EN darbam Latvijā un ārvalstīs

Uzņemšana:

1) Darbdienu intensīvā grupa (1,5 mēneši)
24.09.2019.
Otrdienās, Ceturtdienās
10:00-16:00

2) Sestdienu grupa (3 mēneši)
14.09.2019.
10:00-16:00

3) Vakaru grupa (3 mēneši)
09.09.2019.
Pirmdienās, trešdienās
18:00-21:00

Santehnikas kursi. Celtnieku kursi. Profesionālā apmācība un kursi celtniecības un  santehnikas nozarēs.