ELEKTROTEHNIĶA (ELEKTRIĶA) DARBA PAMATI

Aicinām enerģētikas jomas mācību programmā cilvēkus bez priekšzināšanām.

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:

- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
-  Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
-   Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu;
-   Elektriskās iekārtas un shēmas;
-   Elektriskie aparāti;
-   Gaismas ķermeņi;
-   Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
-   Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
-   Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
-   Zemsprieguma elektriskie aparāti;
-   Releji, diferenciālā aizsardzība;
-   Mērtehnika;
-   Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:

- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetes

Programmas ilgums:  3 mēneši

Programmas maksa: 159, - EUR mēnesī (3 maksājumi)

Dokumenti: apliecība par programmas apguvi un  starptautiskais sertifikāts LV/ EN

Uzņemšana:

1) Vakaru grupa (3 mēneši)
25.02.2020
Otrdienās, Ceturtdienās
18:00-21:00

2) Svētdienu grupa (3 mēneši)
15.03.2020
10:00-16:00