ELEKTROTEHNIĶA (ELEKTRIĶA) DARBA PAMATI: Spriegums līdz 1000 V

Aleksandrs Abdirazakovs

Aleksandrs Abdirazakovs

Elektrotehnikas, enerģētikas nozares pedagogs nozares pedagogs

Izglītība: Rīgas Tehniskā Koledža
Specialitāte: 2002 - 2005, enerģētika
Papildu informācija: Specialitāte: Elektrisko iekārtu speciālists


Rīgas Tehniskā Universitāte
Galvenā specialitāte: 2000 - 2002, enerģētika

Rīgas Tehniskā Koledža 1995 - 2000
Specialitāte: Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris


Darba pieredze: Strukturvienības vadīšana, darbu koordinēšana, projektu vadīšana. Elektromontāžas darbu vadīšana, ekspluatācijas darbu vadīšana, projektēšana, profilaktisnie mērījumi, iekšējās instalācijas, EPL, KL līniju, TP, TA izbūve ( 0.4 kV - 20 kV ), 48 V līdzstrāvas barošanas sistēmas,230/400 V un 48 V garantētas barošanas sistēmas UPS, PSU, ģeneratori.  Siltumapgādes un aukstuma apgādes sistēmu drošu un ekonomisku darbību nodrošināšana.

 

Aicinām enerģētikas jomas mācību programmā cilvēkus bez priekšzināšanām.

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:

- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
-  Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
-   Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu;
-   Elektriskās iekārtas un shēmas;
-   Elektriskie aparāti;
-   Gaismas ķermeņi;
-   Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
-   Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
-   Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
-   Zemsprieguma elektriskie aparāti;
-   Releji, diferenciālā aizsardzība;
-   Mērtehnika;
-   Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:

- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetes

Uzņemšana:

-- Vakaru grupa (3 mēneši)
13.07.2021
Otrdienās, Ceturtdienās
18:00-21:00

 

-- Sestdienu grupa (3 mēneši)
31.07.2021
10:00-16:00

 

 

Priekšzināšanas: bez priekšzināšanām

Programmas ilgums:  3 mēneši + iespēja sertificēties A kategorijai

Programmas maksa: 159, - EUR mēnesī (3 maksājumi)

Dokumenti: apliecība par programmas apguvi,  starptautiskais sertifikāts LV/ EN

Kolāža Elektriķi