Piedāvājam AKREDITĒTAS programmas elektrības jomā:

1) "ELEKTROMONTĀŽAS DARBU PAMATI" - GRUPĀS (3 MĒN.)

2) "ELEKTROMONTĀŽAS DARBU PAMATI" - INDIVIDUĀLI

Aleksandrs Abdirazakovs

Aleksandrs Abdirazakovs

Elektrotehnikas, enerģētikas nozares pedagogs nozares pedagogs

Izglītība:
Rīgas Tehniskā Koledža 2002-2005, Enerģētika
Specialitāte: Elektrisko iekārtu speciālists

Rīgas Tehniskā Universitāte 2000 - 2002
Galvenā specialitāte: enerģētika

Rīgas Tehniskā Koledža 1995 - 2000
Specialitāte: Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Darba pieredze: Strukturvienības vadīšana, darbu koordinēšana, projektu vadīšana. Elektromontāžas darbu vadīšana, ekspluatācijas darbu vadīšana, projektēšana, profilaktisnie mērījumi, iekšējās instalācijas, EPL, KL līniju, TP, TA izbūve ( 0.4 kV - 20 kV ), 48 V līdzstrāvas barošanas sistēmas,230/400 V un 48 V garantētas barošanas sistēmas UPS, PSU, ģeneratori.  Siltumapgādes un aukstuma apgādes sistēmu drošu un ekonomisku darbību nodrošināšana.  

WhatsApp Image 2023-09-07 at 16.04.54

Edgars Seimuškins

Elektrotehnikas, enerģētikas nozares, metālapstrādes, atslēdznieka darbu pedagogs

Pedagogs ar milzīgu profesionālo un akadēmisko pieredzi montiera, atslēdznieka un datortehnoloģiju jomā.
Kopš 2019.gada viņš darbojas kā profesionālās izglītības pedagogs specialitātēs “elektromontieris”, “elektrotehniķis”.
2001.gadā ieguvis 1.līmeņa augstāko izglītību Rīgas Tehniskajā koledžā Telekomunikāciju specialitātē, kvalifikāciju “telekomunikāciju inženieris”
2011.-2013.gados ir saņēmis virpotāja, rokas lokmetinātāja (MMA), metinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvo gāzu vidē (MAG)  kvalifikācijas Rīgas 3.arodskolā.
2014.gadā ir saņēmis RTU apliecību par tālākizglītību arodskolotāja pedagoģiskās programmas apgūšanu
2018.gada 26.novembrī – saņēma profesionālās kvalifikācijas apliecību “Mašīnbūves tehniķis”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
12.05.2018. – ir saņēmis apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Rīgas Valsts Tehnikumā “AutoCad metālapstrādē”

1. "ELEKTROMONTĀŽAS DARBU PAMATI" GRUPĀS (160 ak.st.)

Aicinām elektroenerģētikas jomas mācību programmā cilvēkus bez priekšzināšanām.

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:
- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
- Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
- Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu; -   Elektriskās iekārtas un shēmas;
- Elektriskie aparāti;
- Gaismas ķermeņi;
- Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
- Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
- Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
- Zemsprieguma elektriskie aparāti;
- Releji, diferenciālā aizsardzība;
- Mērtehnika;
- Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:
- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetes

Uzņemšana:
-- Darbdienu intensīvā grupa (1.5 mēneši)
29.04.2024
Pirmdienās un trešdienās
10:00-16:00
 
-- Sestdienu grupa (3 mēneši)
08.06.2024
10:00-16:00
 
-- Vakaru grupa
03.09.2024
Otrdienās
, Ceturtdienās
18:00-21:00
 
 
 

Priekšzināšanas: bez priekšzināšanām
Programmas ilgums:  3 mēneši + iespēja sertificēties elektrodrošības  kategorijai, atbilstoši Jūsu situācijai
Programmas maksa: 159, - EUR mēnesī (3 maksājumi)

Dokumenti: akreditēta profesionālās pilnveides izglītības apliecība par programmas "Elektromontāžas darbu pamati" (160 ak.st) apguvi ar sekmju izrakstu, kur būs uzskaitīti gan mācību priekšmeti, gan sekmes par tiem. 

Starptautiskie sertifikāti LV/ EN: 
1) "Elektromontāžas darbu pamati" (160 ak.st)
2)  Elektroierīču darbības principi, montāžas un apkalpošanas darbu tehnoloģijas ( 28 ak.st)
3) Apgaismes ķermeņu instalācijas darbi (18 ak.st)
4)  Spēka instalāciju darbu tehnoloģijas ( 18 ak.st)

 

515febd2-d210-4b16-b4a3-5519aab85b64

2. "ELEKTROMONTĀŽAS DARBU PAMATI" individuāli (160 ak.st.)

Aicinām elektroenerģētikas jomas mācību programmā cilvēkus ar vai bez priekšzināšanām. 

 

Programmā:

- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
-  Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
-   Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu;
-   Elektriskās iekārtas un shēmas;
-   Elektriskie aparāti;
-   Gaismas ķermeņi;
-   Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
-   Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
-   Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
-   Zemsprieguma elektriskie aparāti;
-   Releji, diferenciālā aizsardzība;
-   Mērtehnika;
-   Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

 

Darbs pie praktiskā stenda:

- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetes

 

Programmas ilgums: 14 nodarbības pa 5 akad.stundām.

+ 3 patstāvīgie mājas darbi

+ 4 rakstiskās ieskaites 
 

Cena:  1450 EUR

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:
- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
- Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
- Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu; -   Elektriskās iekārtas un shēmas;
- Elektriskie aparāti;
- Gaismas ķermeņi;
- Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
- Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
- Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
- Zemsprieguma elektriskie aparāti;
- Releji, diferenciālā aizsardzība;
- Mērtehnika;
- Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:
- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetes

Dokumenti: akreditēta profesionālās pilnveides izglītības apliecība par programmas "Elektromontāžas darbu pamati" (160 ak.st) apguvi ar sekmju izrakstu, kur būs uzskaitīti gan mācību priekšmeti, gan sekmes par tiem. 

Starptautiskie sertifikāti LV/ EN: 
1) "Elektromontāžas darbu pamati" (160 ak.st)
2)  Elektroierīču darbības principi, montāžas un apkalpošanas darbu tehnoloģijas ( 28 ak.st)
3) Apgaismes ķermeņu instalācijas darbi (18 ak.st)
4)  Spēka instalāciju darbu tehnoloģijas ( 18 ak.st)