ELEKTROMONTIERA DARBU PAMATI: Spriegums līdz 1000 V

Aleksandrs Abdirazakovs

Aleksandrs Abdirazakovs

Elektrotehnikas, enerģētikas nozares pedagogs nozares pedagogs

Izglītība:
Rīgas Tehniskā Koledža 2002-2005, Enerģētika
Specialitāte: Elektrisko iekārtu speciālists

Rīgas Tehniskā Universitāte 2000 - 2002
Galvenā specialitāte: enerģētika

Rīgas Tehniskā Koledža 1995 - 2000
Specialitāte: Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Darba pieredze: Strukturvienības vadīšana, darbu koordinēšana, projektu vadīšana. Elektromontāžas darbu vadīšana, ekspluatācijas darbu vadīšana, projektēšana, profilaktisnie mērījumi, iekšējās instalācijas, EPL, KL līniju, TP, TA izbūve ( 0.4 kV - 20 kV ), 48 V līdzstrāvas barošanas sistēmas,230/400 V un 48 V garantētas barošanas sistēmas UPS, PSU, ģeneratori.  Siltumapgādes un aukstuma apgādes sistēmu drošu un ekonomisku darbību nodrošināšana.  

Aicinām elektroenerģētikas jomas mācību programmā cilvēkus bez priekšzināšanām.

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:
- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
- Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
- Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu; -   Elektriskās iekārtas un shēmas;
- Elektriskie aparāti;
- Gaismas ķermeņi;
- Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
- Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
- Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
- Zemsprieguma elektriskie aparāti;
- Releji, diferenciālā aizsardzība;
- Mērtehnika;
- Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:
- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetes

Uzņemšana:
-- Svētdienu grupa (3 mēneši)
11.06.2023
10:00-16:00
 
-- Vakaru grupa
19.06.2023
Otrdienās
, Ceturtdienās
18:00-21:00
 
 
 

Priekšzināšanas: bez priekšzināšanām
Programmas ilgums:  3 mēneši + iespēja sertificēties elektrodrošības  kategorijai, atbilstoši Jūsu situācijai
Programmas maksa: 159, - EUR mēnesī (3 maksājumi)

Dokumenti: apliecība par programmas "Elektromontiera darbu pamati" apguvi 
Starptautiskie sertifikāti LV/ EN: 
1) "Elektromontāžas darbu tehnoloģijas"
2)  Elektroierīču darbības principi, montāžas un apkalpošanas darbu tehnoloģijas
3) Apgaismes ķermeņu instalācijas darbi
4)  Spēka instalāciju darbu tehnoloģijas

 

Kolāža Elektriķi