Semināri elektrotehnikas jomā

Aicinām elektrības semināros:

1. Elektrotehniķa darba pamati

2. Profilaktiskie mērījumi ( saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 )

 

Datumi:  Semināri notiek pēc Jūsu individuāla pieprasījuma. Datumi tiek saskaņoti  ar Jums

Dokumenti: Pēc katras programmas izsniedzam apliecību cietos vākos par programmas apgūšanu un  starptautisku sertifikātu LV/ EN

Priekšzināšanas: Dalībai seminārā nav nepieciešamas priekšzināšanas nozarē

 

 

1. ELEKTROTEHNIĶA DARBA PAMATI (enerģētikas nozare)

Programma:

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:

- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
-  Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
-   Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu;
-   Elektriskās iekārtas un shēmas;
-   Elektriskie aparāti;
-   Gaismas ķermeņi;
-   Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
-   Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
-   Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
-   Zemsprieguma elektriskie aparāti;
-   Releji, diferenciālā aizsardzība;
-   Mērtehnika;
-   Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:

- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetesProgrammas ilgums: 10 nodarbības pa 3 stundām.
 

Cena:  EUR 920

 

 

2. PROFILAKTISKIE MĒRĪJUMI ( saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 )

Programma:

-  Drošības prasības veicot profilaktiskos mērījumus;
-   Pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
-   Izpratne par elektriskiem parametriem;
-   Zemējuma pārejas pretestības mērīšana;
-   Zemējuma kontūra pretestības mērīšana;
-   Izolācijas pretestības mērīšana;
-   Slodzes mērīšana;
-   Termovīzijas mērījumi;
-   Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana;
-   Dokumentācijas noformēšana

Programmas ilgums: 6 stundām

Cena:  EUR 195