Semināri elektrotehnikas jomā

Piedāvājam seminārus: 

1. Elektromontiera darba pamati - INDIVIDUĀLI

2. Saules paneļu iekārtošanas un apkalpošanas tehnoloģijas

3. Profilaktiskie mērījumi ( saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 )

4. Elektroinstalāciju darbu tehnoloģijas 

5. Elektroierīču darbības principi, montāžas un apkalpošanas darbu tehnoloģijas

6. Apgaismes ķermeņu instalācijas darbi 

7. Spēka instalāciju darbu tehnoloģijas

8. Ēku iekšējo elektrotīklu ekspluatācijas tehnoloģijas

 

Datumi:  Semināri notiek pēc Jūsu individuāla pieprasījuma. Datumi tiek saskaņoti  ar Jums

Dokumenti: Pēc katras programmas izsniedzam apliecību cietos vākos par programmas apgūšanu un  starptautisku sertifikātu LV/ EN

Priekšzināšanas: Dalībai seminārā nav nepieciešamas priekšzināšanas nozarē

Semināra ilgums: 8 stundas 

Dokuments: Starptautisks sertifikāts par 12 ak.st.

Cena: 220 Eur

 

 

1. ELEKTROMONTIERA DARBU PAMATI (elektroenerģētikas nozare)

Programma:

Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot darbu tehnoloģijas.

Programmā:

- Ieskats amatā: elektrotehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Apgaismojuma izbūve, vadība, dimēšana;
-  Spēka apgaismojuma izbūve, vadība un monitorings;
-   Drošības prasības veicot apgaismes un spēka instalācijas ierīkošanu;
-   Elektriskās iekārtas un shēmas;
-   Elektriskie aparāti;
-   Gaismas ķermeņi;
-   Vadi un kabeļi, montāža un ekspluatācija
-   Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mērīšana;
-   Pārsprieguma veidi un aizsardzība;
-   Zemsprieguma elektriskie aparāti;
-   Releji, diferenciālā aizsardzība;
-   Mērtehnika;
-   Jaunās normatīvās prasības atbilstoši likumdošanai;

Darbs pie praktiskā stenda:

- automāti,
- slēdzis
- palaidejs
- kopne nulvadam un zemējumam
- tranzitspailes vadu savienošanai
- nozarkārbas
- slēdži vienpolu, divpolu, ar kopēju punktu lai ieslēgt/izslēgt no dažādām vietām
- cokoli priekš lampām
- rozetesProgrammas ilgums: 10 nodarbības pa 3 stundām.
 

Cena:  EUR 920

 

 

2. Saules paneļu iekārtošanas un apkalpošanas tehnoloģijas

Programma:

 

1. Saules enerģijas izmantošanas veidi: 
1.1 Pasīvās sistēmas: 
1.1.1 Arhitektoniskie risinājumi apgaismojumam, apsildei/dzesēšanai

1.2 Aktīvās sistēmas:
1.2.1 Saules kolektori 
1.2.2 Saules paneļi

2. Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā, saules enerģijas potenciāls: 
2.1 Saules radiācijas ilgums un intensitāte.
2.2 Saules starojuma izmantošana – kopējās problēmas.
2.3 Neprognozējami faktori – mākoņi, nokrišņi.
2.4 Fiksēts stāvoklis vai sekošanas sistēma.

3. LR Normatīva bāze par saules paneļu izmantošanu.
3.1 Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā
3.2 Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai.

4. Saules paneļu darbības princips un veidi

4.1 Monokristāliskie
4.2 Polikristāliskie
4.3 Amorfie
4.4 Kadmija telurīds

5. Saules paneļu izmantošanas sistēmas.

5.1 Autonomā sistēma
5.2 Pievienota tīklam sistēma
5.3 Multifunkcionālā sistēma 

6. Saules paneļu optimālie instalācijas veidi

6.1 Leņķis, virziens 
6.2 Jumts, zeme, tornis.

7. Objektu piemēri

7.1 Kombinētas sistēmas
7.2 Saules paneļu sistēmas

8. Kalkulācijas sastādīšanā par saules sistēmas lietderību. 

8.1 Galveno elementu izmaksas
8.2 Saules sistēmas lietderības aprēķins. 

 

Programmas ilgums: 8 stundām

Cena:  EUR 220

 

 

3. PROFILAKTISKIE MĒRĪJUMI ( saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 )

Programma:

-  Drošības prasības veicot profilaktiskos mērījumus;
-   Pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
-   Izpratne par elektriskiem parametriem;
-   Zemējuma pārejas pretestības mērīšana;
-   Zemējuma kontūra pretestības mērīšana;
-   Izolācijas pretestības mērīšana;
-   Slodzes mērīšana;
-   Termovīzijas mērījumi;
-   Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana;
-   Dokumentācijas noformēšana

Programmas ilgums: 6 stundām

Cena:  EUR 195