Semināri elektrības jomā

Aicinām elektrības semināros:

1.Ēlektroinstalācija dzīvojamās telpās (enerģētikas nozare)

 

Datumi:  Semināri notiek pēc Jūsu individuāla pieprasījuma. Datumi tiek saskaņoti  ar Jums

Dokumenti: Pēc katra semināra izsniedzam starptautisku sertifikātu LV/ EN

Priekšzināšanas: Dalībai seminārā nav nepieciešamas priekšzināšanas nozarē

 

 

1. ELEKTROINSTALĀCIJA DZĪVOJAMĀS TELPĀS (enerģētikas nozare)

Programma:

- Ieskats amatā;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Vienkāršo elektrotehnisko risinājumu projektēšana dzīvojamām telpām;
- Tipisko risinājumu apskate;
- Montāžas shēmas izstrādāšana dzīvojamās telpas elektroiekārtām;
- Elektroinstalācijas izbūvēšana
- Atslēdznieka darbu pamati;
- Elektromontāžas darbu pamati;
- Elektriskie un citi mērījumi;
- Elektroiekārtu parametru iestatīšana un pārbaude;

Programmas ilgums: 4 nodarbības pa 4 stundām.
 

Cena:  EUR 390