Intensīvie EXPRESS kursi mūsu ārvalstniekiem

Aicinām uz īsiem  EXPRESS kursiem dažādās tēmās. 

Datumi: individuāla apmācība pēc Jūsu grafika.

Katra moduļa apjoms: 4 nodarbības pa 4 st.

Dokumenti: Pēc katra moduļa iazsniedzam starptautisku sertifikātu, kas ļaus darboties gan LR, gan ārvalstīs.

Katra mācību moduļa cena: 390 EUR

Nodarbībās - 90% prakses. Apmācība notiek celtniecības objektā. Jūs darbojaties pieredzējuša meistara uzraudzībā. Teorētisko izklāstu Jūs uzreiz īstenojat un amata prasmes nostiprināt praktiski. Mācību kurss ir paredzēts, lai praksē iemācītu mūsu studentiem veikt dažāda veida celtniecības darbus, pielietojot konkrētam uzdevumam atbilstošu darba tehnoloģiju.

Priekšzināšanas: Dalībai seminārā nav nepieciešamas priekšzināšanas nozarē. Temati var tikt pieskaņoti Jūsu individuālajām vajadzībām un interesēm.

Piedāvājam: 

I) Moduļus:

1. modulis- IEKSĒJĀS APDARES DARBU TEHNOLOĢIJAS (celtniecības nozare)

2.modulis - KRĀSOŠANAS DARBU TEHNOLOĢIJAS (celtniecības nozare)

3 .modulis - MŪRNIECĪBAS UN FLĪZĒŠANAS DARBU TEHNOLOĢIJAS (celtniecības nozare)

4.modulis - ĒKU SANITĀRI TEHNISKO DARBU PAMATI (santehnikas nozare)

5.modulis - ELEKTROINSTALĀCIJA DZĪVOJAMĀS TELPĀS (enerģētikas nozare)

 

 

 

1. modulis- Iekšējās apdares darbu tehnoloģijas (celtniecības nozares kursi)


- Dažāda veida iekšējās apdares demontāža;
- Sienu, grīdu, griestu izlīdzināšanas darbi;
- Izolācija, hidroizolācija;
- Apmetuma darbi;
- Darbs ar reģipsi;
- Mērīšanas darbi;
- Virsmu sagatavošana darba uzdevuma izpildei;
- Tapešu veidi, atšķirības, darba apjoma aprēķins;
- Tapešu līmēšanas tehnikas;
- Krāsu veidi, izvēle, īpašības;
- Virsmu krāsošanas tehnikas;
- Kvalitātes kontrole.

2.modulis - Krāsošanas darbu tehnoloģijas (celtniecības nozare)

- Virsmu sagatavošana darba uzdevuma izpildei;
- Dažāda veida iekšējās apdares demontāža;
- Sienu, grīdu, griestu izlīdzināšanas darbi;
- Tapešu veidi, atšķirības, darba apjoma aprēķins;
- Tapešu līmēšanas tehnikas;
- Krāsu veidi, izvēle, īpašības;
- Virsmu krāsošanas tehnikas;
- Kvalitātes kontrole.

3 .modulis - Mūrniecības un flīzēšanas darbu tehnoloģijas (celtniecības nozare)

- Virsmu analīze;
- Virsmu izlīdzināšana;
- Virsmu sagatavošana flīzēšanas darbiem;
- Flīžu veidi - atšķirības un īpašības;
- Flīžu likšanas tehnoloģijas;
- Mūrniecības darbu veidi;
- Mūrniecības tehnoloģijas;
- Izmantojamie instrumenti un materiāli.

4.modulis - Ēku sanitāri tehnisko darbu pamati (santehnikas nozare)

- Ieskats amatā;
- Santehniķa galvenie pienākumi un uzdevumi;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Individuālo māju katlu telpu, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pamatrisinājumi;
- Ūdens apgādes, kanalizācijas un siltuma apgādes sistēmu veidi un funkcijas;
- Bojājumu novēršana apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmās;
- Dzeramā ūdens sagatavošanas pamatprincipi;
- Iekārtu tehniskie parametri;
- Iekārtu darbības traucējumi un to novēršana;
- Atskaišu par paveikto darbu sastādīšana.

5.modulis - Ēlektroinstalācija dzīvojamās telpās (enerģētikas nozare)

- Ieskats amatā;
- Darba aizsardzības un darba drošības normatīvi, instruktāžas, prasības darba vietās;
- Tehniskās dokumentācijas lasīšana;
- Vienkāršo elektrotehnisko risinājumu projektēšana dzīvojamām telpām;
- Tipisko risinājumu apskate;
- Montāžas shēmas izstrādāšana dzīvojamās telpas elektroiekārtām;
- Elektroinstalācijas izbūvēšana
- Atslēdznieka darbu pamati;
- Elektromontāžas darbu pamati;
- Elektriskie un citi mērījumi;
- Elektroiekārtu parametru iestatīšana un pārbaude;